San Lorenzo, Emilia-Romagna, Italy

San Lorenzo, Emilia-Romagna, Italy

San Lorenzo