Ponte Rizzoli, Emilia-Romagna, Italy

Ponte Rizzoli, Emilia-Romagna, Italy

Ponte Rizzoli