Oleis, Friuli-Venezia Giulia, Italy

Oleis, Friuli-Venezia Giulia, Italy

Oleis