Montecoronaro, Emilia-Romagna, Italy

Montecoronaro, Emilia-Romagna, Italy

Montecoronaro