Magreta, Emilia-Romagna, Italy

Magreta, Emilia-Romagna, Italy

Magreta