Borgo Montello, Lazio, Italy

Borgo Montello, Lazio, Italy

Borgo Montello